Code Zero

Code-Zero yelkenler, hafif havalarda rüzgaradaha yakın seyredebilmek için kullanılan genoa veasimetrik balon arasında bir yelken tipidir.Alan olarak No-1 Genoa’dan iki kat büyük olması veçok daha hafif ağırlıkta kumaşlardan imal edilmesiCode-0 yelkenleri, uzun mesafeliyarışlar ve uzun gezi seyirleri içinbir gereklilik haline getirmektedir.Bu yelkenler en çok genoaları ön üçgen alanınıaşmayan (non-overlapping) modern teknelerdeyararlı olmaktadır. Çünkü Code-Zero yelkenlerinalanları, bu tür teknelerin genoalarınınalanlarının neredeyse üç katıdır.Code-Zero yelkenler cıvadradan veya tekneninpruvasından donatılabilir. Aynı zamanda balongönderi ile de kullanabilir. Balon ıskotalarıyardımıyla kontrol edilir ve ince ayarları barberhauler donanımı ile yapılır.

  • Instagram
  • Facebook Long Shadow
  • YouTube Basic Black