Code Zero

Code-Zero yelkenler, hafif havalarda rüzgaradaha yakın seyredebilmek için kullanılan genoa veasimetrik balon arasında bir yelken tipidir.Alan olarak No-1 Genoa’dan iki kat büyük olması veçok daha hafif ağırlıkta kumaşlardan imal edilmesiCode-0 yelkenleri, uzun mesafeliyarışlar ve uzun gezi seyirleri içinbir gereklilik haline getirmektedir.Bu yelkenler en çok genoaları ön üçgen alanınıaşmayan (non-overlapping) modern teknelerdeyararlı olmaktadır. Çünkü Code-Zero yelkenlerinalanları, bu tür teknelerin genoalarınınalanlarının neredeyse üç katıdır.Code-Zero yelkenler cıvadradan veya tekneninpruvasından donatılabilir. Aynı zamanda balongönderi ile de kullanabilir. Balon ıskotalarıyardımıyla kontrol edilir ve ince ayarları barberhauler donanımı ile yapılır.

Code Zero
Code Zero
shipman50
shipman50
ChrisDragon
ChrisDragon
Shipman63
Shipman63